Gui Wu Li Ren movies123

Genre: Drama, Fantasy, Horror

Cast: Bill Bixby, Dee Wallace, Megan Follows, Dermot Mulroney, James Naughton, Loren Peele, Darlene Wheatley, John Morrow, Cary Silver, Jerry McNeely, Stephen Coleman, Jane Burns, John Archie, Sandra Patton, Barry Hober, Mei-Yao Chang, Li Hua Yang, Hsiang Ting Ko, Hsiao Pao Ko

Date: 1970

Country: Hong Kong, Taiwan

Length: 81 minutes

Director: Hsu Chiang Chou

Rates: 7.5

Quality: HD

Gui wu li ren.